Typiska ord för Australisk engelska

Australisk slang – Thunderbox!

Bland annat påverkat av invandringen i och med guldupptäckten på 1850-talet så skiljer sig den Australiska Engelskan tydligt från den Brittiska och använder både brittiska och amerikanska uttryck.

Den fantastiska boken ”Safari Pete’s Ultimate Guide to Backpacking Australia” innehåller en lista med Australiska slanguttryck jag har valt att sno ett urval raktav:

Australiska ord – slang

Cobber – friend
Primo – Great
Galah – Fool
Bludger – Someone who imposes on others
Bodgie – Faulty
Thunderbox – Toilet

Grog – Alcohol
Mozzie – Mosquitó
Thong – Flip Flop
Pot – Half pint
Bathers – Swimsuits

Australiska uttryck – slang

Don’t come the raw prawn with me mate – Don’t try to fool me
Flogging the wagon – Drinking lots of alcohol
Like a possum up a gum tree – Moving very quickly
Park a tiger – Throw up
Mad as a cut snake – Very angry, someone to avoid
Gone off like a frog in sock – Excited

För intressant bakgrund till den Australiska engelskan så bjuckar Wikipedia på det som behövs.
Wikipedia.org – Australisk Engelska